Hvordan afslår man et jobtilbud?

Når det kommer til et nyt job, tænker vi som regel på jobbet med forhåbninger og forventninger om en positiv frisk start. Nogle gange kan det ændre sig under processen om at søge et nyt job, og hvad gør man egentlig når man har fået et jobtilbud man ikke ønsker at takke ja til?

Grund til afslag

Der kan være flere grunde til man vil afslå et jobtilbud hvis man pludselig står i en situation hvor man ikke alligevel ønsker jobbet.

Jobindholdet

Selvfølgelig forsøger virksomhederne at få jobbeskrivelsen til at lyde så interessant som mulig. Nogle gange kommer de dog til at overdrive en smule, og distancerer sig for meget fra de rigtige opgaver i stillingen. Resultat: som ansøger opdager man pludseligt under jobsamtalen, at opgaver i virkeligheden slet ikke passer til det ansøgeren ønsker, eller at opgaverne matcher vores portefølje af færdigheder og erfaring, men at det ikke er et skridt op ad karrierestigen for ansøgeren.

Worst-case scenario, it's even a step back. We may notice that we would be underchallenged in this position. Even a reasonable salary cannot compensate for that. Because sooner or later a simple underchallenge will turn into a dull feeling of boredom, in which the hours simply won't pass, which in the long run will have negative consequences for the quality of our work, our satisfaction, but also for our entire mental performance.

I værste tilfælde, er det et skridt tilbage. Ansøgeren vil måske bemærke, at de ikke vil blive udfordret nok i stillingen. Selv en god løn kan ikke opveje for et job uden udfordringer. Før eller siden vil manglen på udfordringer udvikle sig til en følelse af kedsomhed, som vil medføre lange arbejdstimer, og dette vil på langt sigt have negative konsekvenser for kvaliteten af vores arbejde, vores tilfredshed, men også vores mentale performance.


På den anden side kan det også være man føler sig overvældet af opgavernes omfang. At lære nye ting og få nye færdigheder er noget de fleste gerne vil, men hvis distancen mellem ens niveau og hvad der forventes af en bliver for stor, kan en sådan udfordring hurtigt medføre stress.

Nogen gange sker det desværre: selv efter en eller flere jobsamtaler, kan ansøgeren ikke danne sig et tydeligt billede af hvad det nye job indebærer af opgaver, ansvar og strukturer. Hvis ansøgeren stadig ikke har været i stand til klart at definere hvad stillingen indebærer, ringer alarmklokkerne. Det kan være et udtryk for en ustruktureret virksomhedskultur hos virksomheden man har søgt job hos.


Arbejdsmiljøet

Eftersom arbejde aldrig bare er arbejde, men altid er i kontekst til en virksomhed og et team, spiller arbejdsmiljøet også en vigtig rolle. Du kan kun se meget lidt af hvordan et team arbejder gennem din første kontakt med dem og til jobsamtalen, men ofte er det nok til at danne et indtryk og vurdere, hvorvidt man vil føle sig komfortabel i teamet eller ej. Helt generelt skal kemien være der. Så hvis vi helt basalt har en negativ følelse omkring at arbejde der, er det et dårligt udgangspunkt for et godt samarbejde. Når alt kommer til alt skal du tilbringe tid der hver dag, og ofte bruge en tredjedel af din hverdag på kontoret.

Kontrakten

Men selv kontrakten kan pludselig give grund til at stille spørgsmålstegn ved det nye job som ansøgeren kan få, og det kan få ansøgeren til at gentænke situationen. Hvis der er pointer i kontrakten som ikke overhovedet er blevet nævnt før, eller ting man ikke var blevet enige om, opstår berettiget tvivl hos ansøgeren, også om kontaktpersonens troværdighed. I de fleste tilfælde vil kontaktpersonen være en overordnet på den nye arbejdsplads.

Betaling er et emne der er tæt forbundet med kontrakten. Selvfølgelig snakkes der allerede om forventninger til lønnen i jobsamtalen, og virksomheden vil også give udtryk for lønniveau, hvis de ikke kommer med konkrete tal. Som ansøger forventer man at lønnen stemmer overens med vores kvalifikationer, erfaring, marked og lokation. Hvis lønnen hos firmaet ansøgeren er ved at starte hos, ikke overhovedet stemmer overens med vores forventninger, men underskriver ansøgeren til et utilfredsstillende niveau, bliver ansøgeren nødt til at overveje om de muligheder jobbet giver er nok til at opveje for økonomisk utilfredshed.

Alle disse bekymringer må overvejes før ansøgeren takker ja til den nye stilling og underskriver kontrakten. Hvis ansøgeren dog kommer frem til konklusionen at de ikke får opfyldt deres behov i den nye stilling, om enten det er økonomisk eller professionelt eller socialt, kan det medføre en afvisning af jobtilbuddet.

Hvordan underretter man virksomheden om afvisningen på korrekt vis?

Man har ret til at afvise et jobtilbud. Som ansøger har man tilbudt sig selv og sine færdigheder til virksomheden under ansøgningsprocessen. Dog har man endnu intet forhold til firmaet, som indebærer konkrete forpligtelser. Ikke desto mindre er der alligevel rigtige og forkerte måder at afvise et jobtilbud på. Eftersom man ikke ved om man skal tilbage til det samme firma i en anden stilling, eller man kommer til at møde kontaktpersonen igen på et senere tidspunkt, eller han/hun er involveret i et netværk som man kommer i kontakt med senere i sin jobsøgning - er det vigtigt at man forbliver professionel fra start til slut i hele processen med afslaget.

Adresseringen og tiden

Man kontakter sin kontaktperson fra jobsamtalen enten ved at skrive en mail eller ringe til personen. At adressere sit afslag til en anden, som for eksempel sekretæren eller en tilfældig der tog telefonen da man ringer til firmaet er forkert og respektløst. Man burde heller ikke udskyde opkaldet eller emailen. Intet ændrer sig for ansøgeren, men for firmaet er det vigtigt at de får denne besked så hurtigt som muligt, så de har mere tid til at søge videre efter den rette kandidat til jobbet.

Årsagen og tonen

I ansøgerens beslutningsprocess, er der opstået nogle grunde til at de ikke skal takke ja til jobtilbuddet. Man burde som ansøger kort opridse nogle af disse grunde til kontakt personen. Ærlighed er altid vejen frem, i stedet for at forsøge at finde på nogle spinkle begrundelser som svækker ansøgerens troværdighed. Hele afvisningen og grunden hertil skal præsenteres objektivt. Selv hvis man måske er skuffet over virksomhedens opførsel eller indholdet af kontrakten, skal man ikke bruge afslaget som en mulighed for at udtrykke vrede eller lignende overfor kontaktpersonen.

Til sidst takker ansøgeren pænt for tilbuddet og forbliver professionelle i alle hans/hendes formuleringer. Man skal ikke have dårlig samvittighed, for hvis jobbet ikke matcher er det hverken godt for medarbejderen eller virksomheden.