Livslang læring

Livslang læring

I know that I know nothing - Socrates (469 - 399 B.C.) vidste dette, og baserede en stræben efter viden og selvindsigt på dette udsagn, i jagten på en tilfredsstillende eksistens. Hvor ofte bliver vi ikke konfronteret med - specielt i vores karriere - med det statement, at vi intet ved. Det handler ikke om at man skal kende til alt i hele verden. Tværtimod betyder det, at vi i vores hverdag, og især i vores karriere, ikke kan vide alt, og der altid vil være specialiserede områder hvor vi kan dygtiggøre os og stadig lære nye færdigheder, ligemeget hvor stor vores vidensbase er.

Læring uden ende
Efter skole troede vi at læringen stoppede - eller i det mindste at den ville, så snart vi havde færdiggjort vores uddannelse og studier. Men, når vi starter i et nyt job, en ny stilling eller hos en ny virksomhed, finder vi ud af at der er færdigheder vi mangler. Mennesker lærer hele livet. Individuelt, men også i forhold til at være i stand til at bruge deres egenskaber i samfundet og på arbejde. Globalisering og digitaliseringen ændrer situationen fuldstændigt, da vi nu konkurrerer med mange flere mennesker og viden og færdigheder, end vi før har gjort. På den anden side betyder tekniske processer og ændringer at vi hele tiden skal tilpasse os og udvikle os individuelt, hvis vi ikke vil gå bagud af dansen.

Træerne i skoven
For mange lyder det udmattende. I de flestes tilfælde er hverdagen allerede fuld nok, med arbejde, familie, hobbyer, aktiviteter, ansvar og praktiske anliggender. Hvornår skulle man finde tid til yderligere læring? Og hvad skulle man lære, hvis man skulle lære noget nyt? Nogle mennesker føler sig overvældede af de endeløse muligheder man tilbydes fra et væld af forskellige læringskilder. Kombinationen af presset for at skulle efteruddanne sig og udvikle sig, og følelsen af generel travlhed, og frygten for at vælge det forkerte program på grund af overudbuddet - det ender til sidst med at være tidskrævende, dyrt og drænende - derfor vælger mange ikke at lære mere.

Beslutningsvejledning
Alle som er forberedte og ønsker at fortsætte deres uddannelse, men finder det svært at orientere sig og tage en beslutning, har masser af muligheder. Du kan starte med at tale med din chef eller lærer. Dette vil være et godt første skridt på vejen, da de kender dig professionelt og måske kan have idéer til hvad der kan være relevant for dig. Hvis der er tale om kurser eller lignende, der kan have relevans for dit arbejde, kan det endda være at din arbejdsgiver vil være villig til at betale eventuelle omkostninger. Din chef kender dig som medarbejder på både et professionelt og personligt plan, og kan derfor anbefale læring der vil hjælpe dig i din karriere. Udover det er der større motivation for at starte på efteruddannelse når andre ved noget om det. Det behøver dog ikke være din chef, du kan også snakke med kollegaer, venner eller mennesker du ser som rollemodeller, om det. De kan måske hjælpe dig med at vælge, hvilket emne du ønsker at lære mere om. Du kan også blive inspireret af menneskerne omkring dig som du beundrer. Det kan være, at de kan inspirere dig til at lære mere om emner, du ellers ikke selv ville have overvejet, og de kan på den måde være med til at udvide din horisont.

At lære på et nyt niveau
Udover den specifikke viden der kræves, for eksempel i forbindelse med den teknologiske udvikling, er det også ofte vigtigt at vide noget om mange andre afdelinger af virksomheder. For mange ledere handler det ikke bare om kvalifikationer og tekniske færdigheder, men også om medarbejderes fundamentale attitude. Det handler om at man skal være frisk på at udfordre sig selv og blive ved med at forbedre sig; altså at have et åbent sind og være åben for nye ting. Det er også om viljen til at gøre tingene bedre i dag end du gjorde i går og om at møde udfordringer med en selvsikker indstilling. Og når vi tænker på dette er der mange måder at lære nye ting hele livet igennem. Man behøver ikke nødvendigvis at deltage på kurser eller tage yderligere uddannelser, men der er mange små ting i vores hverdag, der kan være med til at udvide vores horisont.

At se og observere
At læse
At lytte til andre
At tænke
At bevidst træne og øve vores færdigheder og viden
At prøve nye ting
At overkomme udfordringer
At ikke være bange for at fejle
Og helt enkelt ved at håndtere og gøre ting.