Assistent inden for spedition og logistik

Hvis vi kigger os omkring vil vi se møbler, teknisk udstyr, mad i vores køleskab, tøj og sko i vores skab. Størstedelen af disse ting kommer ikke direkte fra vores nabolag, men skal først dække små eller store distancer med fly, containerskib, tog og/eller lastbil før vi kan bruge produkterne. Et næsten uendeligt netværk af transportruter og bag det ligger en lille mosaik af aktiviteter og beslutninger. Speditører og logistik forretningsfolk er i midten af disse processer, og er sammen ansvarlige for at processerne går efter planen, så producenten, transportøren, sælgeren og forbrugeren er tilfredse med resultatet. Men hvad laver forretningsfolk i spedition- og logistikbranchen egentlig i det daglige arbejde?

Den træning de gennemgår har som formål at lære dem at organisere transporten, håndteringen og opbevaringen af varer af alle slags.

På den ene side er der rådgivning af kunder og klienter. Kundens behov skal anerkendes og analyseres for at være i stand til at give dem et skræddersyet tilbud. Med dette formål skal assistenten inden for spedition og logistik altid have et omfattende overblik over de individuelle transportmuligheder og ruter, og altid overveje tid og omkostninger. Før han eller hun forbereder tilbuddet, evalueres de forskellige services der udbydes på logistikmarkedet, for derefter at beregne priserne i tilbuddet til kunden. Udover transportomkostningerne kan der også opstå andre omkostninger, for eksempel til mellemlagring eller forsikring, hvilket den ansatte inkluderer i kundeservice og tilbud.

Den næste fase er den egentlige organisering af transporten, som omfatter alle involverede i logistikkæden. Med dette formål forhandler assistenten i spedition og logistik med store og udenlandske transport partnere, for at samle de individuelle faser i transportkæden. I internationale forsendelser, skal der udover de business økonomiske aspekter også tages hensyn til udenlandske handels- og toldregulationer. Den ansatte forbereder forsendelsesdokumenter, hvilket er inklusiv fragt regninger, officielle tilladelser, pålæsning og pålæsningsliste og dellister. Derefter begynder transporten af varerne.

Dette betyder dog ikke at assistenten inden for spedition og logistik er færdig med arbejdet. De overvåger transporten og ruterne indtil varerne er modtaget af kunden. Hvis der sker noget uventet (for eksempel vilde vejrforhold eller strejker på havne eller lufthavne) involverer de sig, finder nye ruter om nødvendigt og omarrangerer arrangementerne. Hvis alt går efter planen og varerne har nået deres destination skal der forberedes dokumenter og regninger, som skal sendes til kunden. Hvis der er klager eller skaderapporter fra kunderne, skal speditons og logistik assistenten håndtere disse og så vidt muligt afvikle skaden. Alt dette skal til for at tilfredsstille kunden, men selvfølgelig skal det også til for at virksomheden han eller hun arbejder for kan opnå profit.

I dag-til-dag forretningen er det dog ikke begrænset til operationelle aktiviteter. Omfattende process orienterede emner kan også inkluderes. Eftersom de ofte har et godt overblik over markedssituationen, på grund af deres konstante søgen efter transportkæder, kan de også blive konsulteret i forhold til langsigtet markeds observation og samarbejde om videreudvikling af en virksomheds udbud af tjenester. Gennem deres eksisterende kontakter til forretningspartnere i logistiksektoren, kan de også ekspandere transport, distributions og varehus netværk yderligere, og give drivkraft til nye logistikkoncepter. Med deres viden og operationelle erfaring støtter de udviklingen af nye transportruter i fremkomsten af nye markeder eller et økonomisk fremstød i bestemte regioner.

Management assistenter i spedition og logistik services har en varieret arbejdsdag. Intet produkt, ingen ordre, ingen løsning er den samme som nogen anden. Et job hvor man skal have sans for detaljer, men også øje for det store billede. Spedition og logistik ansatte arbejder som tandhjul i et klokkeværk. Og sådan hjælper de hver dag med at sikre at varestrømmen i hele verden er reguleret.