Mere selvsikkerhed

Mange kender følelsen: Du står foran en gruppe mennesker og skal give en præsentation af noget. Eller du skal bidrage med noget til et stort møde foran en masse fremmede. Eller interagere med kollegaer du ikke kender til en firmafest. Det er ikke alle der føler sig godt tilpas i en sådan situation, og ikke alle tager det stille og roligt og finder sådan en situation naturlig. For de fleste mennesker, sniger den ubehagelige følelse af at folk kigger, sig ind på en, og samtidig opstår spørgsmålet “hvad tænker andre om mig nu?”.

Tvivl fører til ineffektivitet

Sådanne tanker er ikke fornuftige og flytter vores fokus væk fra vores aktiviteter og resultatet af aktiviteterne, hvilket i sidste ende er vores produkt. Fokus kommer i stedet på andre mennesker, vores nærmiljø og andres tanker om verden og os. Intet er mere ineffektivt. For så snart vi tænker mere på hvad andre tænker i en given situation, end vi tror på vores evner, talenter og opnåelige succeser, så tvivler vi ubevidst på eksistensen af disse talenter. Hvis vi pludselig begynder at tvivle på vores evner, vil det i mange situationer munde ud i at vi ikke siger vores mening, at vi ikke tager del i diskussioner, at vi afslår en opgave, en udfordring - fordi vi ikke er sikre på at vi kan opnå et godt resultat.

Mennesket som en del af et samfund

Menneskets vane med at bekymre sig om andres mening og se sig selv i forhold til sit direkte og indirekte sociale miljø går langt tilbage. Da folk levede i stammesamfund, var individets rolle helt anderledes end i dag, og folk handlede efter at bringe velfærd og sikre overlevelse for gruppen. Hvis nogen gjorde noget der ikke var velset af flertallet, eller de lavede en fejl der satte gruppen i fare, ville han eller hun straks blive set ned på i hele stammesamfundet. Muligvis ville han eller hun blive ekskluderet fra gruppen. Som sociale væsener opfører vi os i nogle situationer stadig efter dette mønster. Mennesket vil gerne tilhøre og ikke fornærme. Dog kan man godt skille sig ud uden at blive ekskluderet og set ned på. At positionere sig selvsikkert betyder ikke nødvendigvis at man kommer til at fornærme andre.

Livsfilosofi

Vi må finde ud af hvornår vores frygt for andres fordømmelse hæmmer os og ændrer på vores handlingsmønster.

For at gøre dette skal vi være bevidste om vores situation og vores personlighed.

Hvad er vi bedst til? Hvad vil vores nærmeste omgangskreds udpege som vores bedste evner?

Hvad er vores motivation på arbejde og i vores dagligdag?

Hvad er eller ville være et motto der beskriver os og vores opførsel?

Hvilke kvaliteter sætter vi pris på hos andre mennesker?

Hvor mange og hvilke af disse kvaliteter besidder vi selv?

At svare på disse spørgsmål kan give os et billede af vores personlighed og kan danne grundlag for en livsfilosofi.

En livsfilosofi kan være en retningslinje der kan hjælpe os med at træffe beslutninger i både privatlivet og arbejdslivet. At træffe vores egne beslutninger giver os selvtillid, fordi vi føler at vi gør det rigtige og at vi er os selv. Dette er automatisk med til at gøre os mindre bekymrede om andres meninger om vores beslutninger. Hvis der opstår en situation hvor vi alligevel føler os påvirkede af andres holdninger, kan vi med det samme tænke tilbage på vores livsfilosofi og det kan være med til at gøre os mindre bevidste om andres holdninger, og derimod mere bevidste om vores langsigtede mål.

Vær kritisk

Dette betyder selvfølgelig ikke at vi bare skal lukke fuldstændig af og ikke lytte til andres kritik. Det er vigtigt for os at vi har nogle personer som vi stoler på er gode for os, og hvis tanker og holdninger vi sætter pris på. For at vokse personligt og professionelt skal vi lytte til feedback fra denne gruppe mennesker. Det kan også være kritik, for kritik kan være konstruktivt og behøver ikke at være noget negativt, det kan give dig mulighed for at forbedre, lære og vokse. Når det går op for os at vi lærer fra vores fejl, at vi vokser med vores opgaver og vi føler os klar til næste udfordring, så får vi selvsikkerhed. Og således vil vi på et tidspunkt være i stand til at holde os til vores livsfilosofi og vores mål, uden at blive for påvirkede af andres holdninger. Dette er ikke den letteste måde hvorpå man kan få andres meninger til at fylde mindre i sin bevidsthed, da det kræver en indsats, refleksion, kritisk evne, standhaftighed og meget mere. Med disse ting kan vi lære og vokse og dermed få mere selvsikkerhed.