Rotterdam havn og dens fremtid

Rotterdam - i lang tid den største havn på jorden. Men det hører fortiden til. På grund af den hurtige udvikling i Kina er den blevet sat ud af denne position. Men den er stadig nummer 1 i Europa og formår stadig at sejre mod Hamborg og Antwerpen. Den har ændret sig kontinuerligt og tilpasset de voksende udfordringer i den globaliserede handel. Hvilken type udvikling vil havnen gennemgå, og hvilke ændringer vil den møde i fremtiden?

For at forstå nødvendigheden af ​​forandring kræver det grundig observation, og i det næste trin bliver du nødt til at opstille en strategi og et koncept til tilgang til, kontrol og implementering af innovationer og forbedringer. Administrationsselskabet Port of Rotterdam har formuleret Vision 2030, der skitserer alt dette i en central idé: I år 2030 vil Rotterdam (stadig) være den vigtigste havn og industrielle kompleks i Europa. Rotterdam og dens havn er tæt forbundet med de logistiske og industrielle knudepunkter i det nordvestlige Europa. Tiltrukket af denne lokaliserede fordel vil førende virksomheder fortsat investere i de nyeste teknologier, infrastruktur og innovation. Desuden involverer Vision 2030 et stærkt samarbejde mellem virksomheder, offentlig administration og akademiske institutioner. Det kan forventes, at denne form for samarbejde vil føre til et højt udviklet arbejdsmarked, forbedrede levevilkår og ideel tilgængelighed. Hvad alt dette angår, er det meget vigtigt at have evnen til løbende at tilpasse sig skiftende omstændigheder. Rotterdam havn i år 2030 spiller en relevant rolle med hensyn til velstanden i regionen, Holland og endda Europa.


Baseret på denne idé udviklede Rotterdam havn en officiel strategi, der beskriver hvordan Rotterdam havn og industrikompleks kan udvikle sig og hvilken position den ønsker at have i 2030. Denne strategi blev realiseret i et eksemplarisk samarbejde mellem borgere, virksomheder, lokale myndigheder og specielle interessegrupper. Havnen stræber efter at have ledelsen inden for bæredygtighed og effektivitet i år 2030. Og indtil da er der opstillet en implementeringsplan for hvert år for at nå alle mål trin for trin. Starten var i 2012, og hvert år er der en detaljeret rapport om fremskridt og udvikling.

Udviklingen i havnen

Waalhaven udvikles til en maritim, industriel og logistisk serviceklynge. På grund af sin attraktive beliggenhed midt i det hele er Waalhaven-området det ideelle sted for logistik, maritim, industriel og virksomheds service. Man kan se både maritim og let industri vokse. Med sine strukturer er Waalhaven stadig mere attraktiv for små og mellemstore virksomheder og vil derfor spille en stor rolle i fremtiden.

Dordrecht Inland Seaport. På grund af dens unikke placering i den mest indre del af hele havnen - i synergi med en vanddybde på 9,45m, indebærer havnens udvikling i dette område et enormt potentiale. Det er let tilgængeligt for både hav- og indlands vessels og giver derudover gode forbindelser til vej- og jernbanenettet. Alle disse faktorer tilsammen gør området til et meget velegnet sted for forskellige slags virksomheder, der er relateret til havnen, som for eksempel virksomheder inden for bulkhåndtering, logistikydelser eller den maritime industri. Den videre udvikling af Dordrecht Inland Seaport er især fokuseret på den rumlige udvidelse af aktiviteter i forbindelse med havnen.

Maasvlakte 3?

I maj 2012 blev Maasvlakte 2 indviet og taget i brug. Med dette genvundne og konstruerede område i størrelsen 2000 hektar, voksede havnedimensionerne med 20%. Og med en konstant stigende andel af havfarten i Rotterdam havn, vil det sandsynligvis fortsætte med at ekspandere. Derfor kan man i de efterfølgende gange på administrationsniveau høre en hvisken om Maasvlakte 3. Er et andet sådant område en mulighed i fremtiden? Den officielle vision, som nævnt ovenfor, indeholder ikke Maasvlakte 3. Maasvlakte 2 er imidlertid en integreret del af Vision 2030, og der vil derfor være yderligere optimeringer og udviklinger. Med disse foranstaltninger kan havnen styrke sin position som et væsentligt knudepunkt for både container og anden fragt. Derudover giver Maasvlakte 2 allerede plads til udvikling inden for energi- og kemisk klynge i Rotterdam. Med disse fremskridt og samarbejde med andre havneenheder vil der ikke være behov for en Maasvlakte 3 i øjeblikket.

Ikke bare havnen

Vision 2030 plus den efterfølgende udvikling i havnen vil sikre, at Rotterdam med sin havn beholder sin position som en global aktør. Lige nu udføres en masse aktiviteter af robotter, som i løbet af automatiseringen helt sikkert vil stige i antal. Men det betyder ikke fald i beskæftigelse. Tværtimod forventes det, at der sammen med udviklingen og udvidelserne i Rotterdam-havnen i første omgang kommer nye jobs. Dette tiltrækker naturligvis ny arbejdsstyrke og nye indbyggere.


I denne sammenhæng er ikke kun udviklingen og udvidelserne af selve havnen meget vigtige. I stedet lægges der også vægt på at udvikle alle andre ting, der er relateret til havnen og løber igennem den. Innovation met et bredere fokus, så at sige. For eksempel inden for bæredygtighed vil der sandsynligvis være en række vindkraftdrevne godskibe, hvilket betyder mindre forurening af udstødningsgasser for byen og beboerne. Med hensyn til en høj livskvalitet for beboere og besøgende opstod der i 2015 et initiativ, der ønsker at omdanne en kanal til en walhalla for surfere.


Udfordringerne på den internationale scene er enorme, men med innovativ ånd, mod og vilje til fremskridt og forandring vil Rotterdam være i stand til at spille på første række uden at miste sin egen karakter. I de sidste år og årtier har Rotterdam mere end én gang bevist, at det er godt udstyret med de grundlæggende krav - og måske endda en ekstra knivspids af progressiv tænkning og kreativitet. Så fuld fart fremad!