De syv vigtigste vandveje i verden

De syv vigtigste vandveje i verden

I hele verden er der utallige vandveje og kanaler der forbinder havene. Disse er til dels menneskeskabte kanaler, men også stræder som er besluttet af geografien i landet. Deres hovedfunktion er, historisk men også i dag, den internationale handel og transport af varer. Nogle af disse vandveje er bestemt strategisk vigtige på grund af deres lokation eller bredde.
Af denne grund har de været under international lovgivning i årtier. De forenede nationers havretskonvention blev sidst underskrevet i 1982 og endelig ratificeret i 1994, hvilket var med til at garantere en sikker passage for skibe fra alle nationer.
Her er nogle fakta om de syv vigtigste vandveje i verden, som du måske ikke kender.

Panama kanalen
Med en længde på 82 kilometre, er Panama kanalen den længste menneskabte kanal i verden. I Central Amerika skærer den gennem landbæltet i Panama og forbinder således Atlanterhavet med Stillehavet, hvilket gør den meget længere og meget farligere strækning omkring Cape Horn eller gennem Magellan-strædet ubetydeligt i forhold til shipping. Omkring 5% af verdens søfragt traffik passerer gennem Panama kanalen. Panama kanalen er noget af det vigtigste for gods transport mellem Vest og Øst kysten i USA, men også for handler mellem Asien og USAs østkyst. 68% af alt gods der håndteres i USA bliver transporteret gennem panama kanalen. Dette tal er 23% for Kina og 16% for Japan.
Gibraltarstrædet
Strædet ligger på den nordlige side op til det Spanske fastland og den britiske kron koloni Gibraltar, og på den sydlige side til Marokko og den spanske eksklave af Ceuta. Det er forbundet med Atlanterhavet og Middelhavet og er derfor en af de travleste vandveje i verden, frekventeret med omkring 300 skibe om dagen.
Vejen har en længde på omkring 60 kilometre, og er kun 14 kilometer bred på dens smalleste sted og 44 kilometre bed på dens bredeste sted. Middelhavets niveau, som er næsten 1,5 meter lavere, forsinker en konstant østlig vandstrøm på overfladen. Kombineret med de mest vestlige vinde, som stiger endnu mere i stræden, gjorde dette Gibraltarstræden længe en meget svær vandvej at navigere i.

Magellan-strædet
Helt ude på spidsen af Sydamerika, snor Megellan-strædet sig gennem øer med utallige side arme med længder på 570 kilometre, som skilder det Sydamerikanske fastland fra Tierra del Fuego og andre øer. Samtidigt forbinder det Stillehavet og Atlanterhavet. Det har været en del af Chilensk territorium siden 1914. Selvom Panama kanalen, som siden 1914 har gjort det unødvendigt at sejle om Cape Horn, var blevet lavet, bliver Magellan-strædet stadig brugt af mange skibe og giver direkte adgang for handels transport på tværs af Atlanterhavet til Europa, Specielt til Chile, som ellers kun har Stillehavskysten. De geologiske forhold giver de forbipasserende skibe mulighed for en sikker passage i forhold til den farlige rute om Cape Horn; yderligere er der 41 fyrtårne installeret i Magellan-strædet.

Malaccasundet
Beliggende i det Indiske Ocean mellem Malaysia i norden og Indonesia i syden, er Malaccasundet meget vigtig, ikke kun for den regionale godstransport, men også for verdenshandlen. Over en længde på omkring 800 kilometre, og en bredde på mellem 50 og 300 kilometre, bliver sundet berejse dagligt af omkring 2000 skibe, som udgør 20-25% af den globale søfragt-volumen. Udover dette er det et vigtigt pas for hurtigere at kunne transportere olie og gas fra Golf-regionen til Kina, Japan og Sydkorea. Før i tiden var Malaccasundet sted for gentagne piratangrab på grund af den høje volumen af fragt. I nogle år har det dog set ud til at disse hændelser nærmer sig 0.
Bosporus, Marmarahavet og Dardanelles
Passagen mellem Agæerhavet og Sortehavet fører gennem denne rute. Samtidig sepererer disse stræder Europa fra Asien. For lande med grænse til Sortehavet, Rusland, Ukraine, Georgia, Tyrkiet, Bulgarien og Rumænien, repræsenterer de adgang til Middelhavet og dermed til international maritim handel. Samtidig, udover landbrugsprodukter og industrivarer, bliver olie og naturgas hyppigere transporteret. Passagen gennem Bosporus, som er omringet af Istanbul og dens smalleste punkt er kun 700m bredt, er organiseret af et ekstensivt regelsæt, Bosporus passage proceduren.

Suez kanalen
En god tiendedel af maritim handel løber gennem Suez kanalen, som forbinder Vest- og Øst, Europa, Asien og dele af Afrika. Siden 1869 har den forbundet middelhavet med Røde havet og har siden forkortet passagen enormt, i stedet for 11.755 sømil (21.770,26 km) på rejsen rundt om Afrika, er der nu kun 8.281 sømil (15.335,41 km) mellem Rotterdam og Singapore gennem Suez kanalen. På hele længden på 193 km er Suez kanalen lock-free. Kanstantinoples-konventionenen, som har været i kraft fra 1888 til i dag, siger at alle skibe fra alle stater, det vil sige handelsskibe såvel som krigsskibe har tilladelse til at passere gennem, uden restriktioner i tider med fred og krig.
Hormusstrædet
Hurmosstrædet er af stor vigtighed for den globale handel og politikker, især i forhold til transport af råolie og naturgas. Det forbinder den persiske golf med Omanbugten, Det Arabiske Hav og endelig, Det Indiske Ocean, som betyder at havruten til Asien er fri. Hver dag passerer 17,4 millioner tønder olie gennem Hormusstrædet på tankskibe, hvoraf 85% går til Asien, hovedsageligt Kina, Kapan, Sydkorea og Indien. Farevejene er kun 3 km bredde i hver retning, hvilket gør streng koordinering af fragt nødvendigt. Dette reguleres efter regulationerne af trafik seperationsordningen (TSS).