Hormuzstrædet

Hormuzstrædet er ofte overskriften i internationale nyheder. Mest af politiske grunde, men den betydning, det har for verdensøkonomien og den internationale handel, og den udvikling, der finder sted i regionen, er stadig ukendt for mange.

Hormuzstrædet er lokaliseret i Mellemøsten og danner overgangen fra den persiske golf til Oman-bugten og videre ind i Det Arabiske Hav og Det Indiske Ocean. I nord er det flankeret af Iran, i syden af den arabiske halvø. Allerede i gamle tider var det en vigtig fragtrute for de avancerede civilisationer, der bosatte sig der. I den tidlige moderne periode op til 1800-tallet var det den vigtigste handelsrute på vejen mellem Europa og Indien. I dag er det midten af søruten for olie- og gastransport fra de olieeksporterende lande i regionen. Saudi Arabien, Kuwait, Irak, De forenede arabiske emirater, Qatar, Bahrain og iran sender deres tanke gennem denne flaskehals til Asien, Europa og Amerika. Omkring en tredjedel af verdens naturgas (hovedsageligt fra Qatar) og næsten en femtedel af verdens olieforsyning, eller for at give et andet perspektiv, en tredjedel af alt oversøisk oliehandel bliver transporteret her. I den første halvdel af 2018 var tallet 17.4 millioner tønder om dagen. Global dagligt forbrug i industri især, men også af private forbrugere (i form af varmeolie, benzin og diesel), er lige under 100 millioner tønder om dagen.

På dets smalleste punkt er Hormuzstrædet kun 33 km bredt, men fairway er kun 3 km bred i hver retning, fordi vanddybden på andre punkter ikke er tilstrækkelig til olietanke. Den internationale sørute fungerer i virtuelle baner i henhold til reglerne i trafikseperationsordningen (TSS). Begge baner adskiller af en median med en bredde på 3 km. Olietankene passerer gennem både Irakisk og Omanisk territorie på deres vej.

Da der gentagende gange er opstået spændinger i regionen tidligere, er nogle alternative ruter fastlagt og sat i drift af landene omkring vandvejen. Den Iranske-Saudi Arabiske pipeline (IPSA) forbigår den persiske golf helt, og løber fra Irak gennem Saudi Arabien til Rødehavet. Dog har den været ude af drift siden den sidste Irakiske krig. For nogle få år siden satte de Forenede Arabiske Emirater Habshan-Fujairah pipelinen i drift, som løber fra Habshan i Abu Dabhi til Fujairah på Oman-bugten og omgår dermed også de facto Hormuzstrædet.

I Fujairah-havnen ligger raffinaderier og tankhavnen lige ved siden af hinanden. Den samlede lagringskapacitet i Fujairah-olieyonen er 8,8 millioner kubikmeter, den daglige produktion er 1,5 millioner tønder (1 tønde svarer til 0,16 m3) som går direkte til olieeksport terminaler med deres 9 køjer. Kapaciteten øges til op til 3,5 million tønder om dagen. I 2017 var der igen diskussion om hvorvidt Saudi Arabien og Irak ville sætte IPSA tilbage i drift. Efter modernisering kunne der produceres 1,65 millioner tønder om dagen - men sammen med mængden i Fujairah, er tallene stadig langt fra de over 17 millioner tønder der passerer gennem Hormuzstrædet. Desuden vil terminalen i Jeddah regionen ved Rødehavet betydeligt udvide søtransporten af olie til Asien. Ud af de 17,4 millioner tønder olie, går 85% af dem til Asien, hovedsageligt Kina, Japan, Indien og Sydkorea. Vi vil få at se hvorvidt dette vil resulterer i et permanent alternativ til transport gennem Hormuzstrædet. Tager man den globale efterspørgsel på olie i betragtning, er det dog usandsynligt at de alternative ruter der lige nu er tilgængelige kan øge kapaciteten til en sådan mængde, at de kan erstatte transport gennem Hormuzstrædet.