Suez kanalen

International maritim handel er kernen af transport af varer i hele verden. Det er den billigste transportform, og derfor bliver 62% af alle varer der transporteres i Europa, og næsten 98% af alle interkontinentale varer der transporteres, fragtet til vands.

En flaskehals mellem Vest og Øst, mellem Europa, Asien og dele af Afrika er Suez kanalen, hvorigennem en god tiendedel af verdens maritim handel passerer. Den blev åbnet for næsten 150 år siden, i slutningen af 1869, efter at have været under konstruktion i 10 år og sidenhen har den forbundet Middelhavet fra Said havnen, til Rødehavet og Suez havnen, som har givet kanalen dens navn. Kanalen er stadig den længste i verden.

Et vanvittigt konstruktionsprojekt, især hvis man tænker på omstændighederne i den tid - det var nok et af verdens største og mest ambitiøse konstruktioner i midten af det 19. århundrede. Kanalen blev bygget i midten af og gennem ørkenen, langt væk fra eksisterende infrastruktur. For at kunne bygge kanalen skulle der altså først intalleres basale infrastrukturelle faciliteter. Før arbejdet begyndte og de første veje blev lagt, blev drikkevand og forsyninger af mad transporteret via op til 1800 kameler. Alt byggemateriale, konstruktions maskineri, værktøj, kul og træ blev importeret fra Europa. Der lå aller en stor logistisk indsats bag byggeriet.

Færdiggørelsen og den endelige åbning af Suez kanalen betød banebrydende forandringer for den internationale handel og den globale magtfordeling. Mellem de to gigantiske havne (link: https://blog.transporttalent.com/en/blog/the-harbour-of-rotterdam-and-its-future text:Rotterdam) og Singapore, skal der tilbagelægges 11.755 sømil (21.770,26 km) rundt i Afrika. Passagen gennem Suez kanalen forkorter denne distance betydeligt med 8.281 (15.336,41 km) sømil.

20 år efter kanalen blev sat i drift i 1888, fastsatte Konstantinopel-konventionen at kanalen skal navigeres af skibe fra alle lande, fragtskibe såvel som krigsskibe, uden restriktioner in freds- og krigstider. Den eneste restriktion er at flådeskibe fra lande i krig ikke må fortøjre og de bliver ikke forsynet. Konventionen gælder stadig i dag.

Ligesom andre kanaler har suez kanalen undergået en række forandringer gennem årene. Små ændringer i vandstrømmen er en del af det, men der er også blevet udvidet både i bredden og dybden af færgevejen. Sidst kanalen blev gjort dybere var i 2009. Siden da har kanalen, inklusiv dens nordlige og sydlige adgangskanaler, målt 193,3 km. Eftersom Middelhavet og Rødehavet er på nogenlunde samme niveau er kanalen helt lock-free. I norden har kanalen en bredde på op til 345 m ved vandoverfladen, alt afhængig af niveauet, og 215 m på bunden: i syden er bredden op til 280 m på overfladen og 195 m på bunden. Dybden er mellem 19 og 24 m, alt afhængig af vandstanden.

I 2015 åbnede en ny sektion af kanalen, som render parallelt med den gamle Suez kanal med en længde på 37 km. I dette område fragtes der nu i begge retninger. I den gamle kanal er det kun muligt at fragte den ene vej. Derfor skiftes skibene til at sejle gennem kanalen og de sejler også i konvojer med en distance på to til tre kilometer mellem hvert skib. Den maksimale hastighed er 8 knob, hvilket svarer til cirka 15 kilometre. På grund af dette tager det omkring 14 timer at sejle gennem kanalen.

Firmaet Suez Canal Authority (SCA) er ansvarlige for alle aktiviteter i og omkring Suez kanalen. SCA blev oprettet i 1956 ved nationaliseringen af kanalen. I forbindelse med Suez krisen tog præsident Nassr ejerskab og management rettigheder fra britterne, og siden har SCA været operatør, ejer og administrator af Suez Kanalen som en slags offentlig institution. I regnskabsåret 2017/2018 (maj til april) opnåede SCA rekord indtægter på næsten $5,6 billioner, som var en stigning på 11,5% siden det sidste år. I 2018 passerede i alt 18.078 fragtskibe (og 98 passager skibe) gennem kanalen, og disse skibe fragtede 1.139.629 ton varer. SCA lægger stor vægt på intensiv kundeservice, kontinuerlig optimering af tjenester og faciliteter for at maksimere mulighederne og styrke deres egen position i international handel på lang sigt. Sidst men ikke mindst spiller sikkerheden også en stor rolle. Uhelds raten i Suez kanalen er tæt på nul, hvilket er muligt takket være en af de mest moderne overvågningssystemer der har alle kanalens hjørner på radaren. Som det er sket før, er SCA og den Egyptiske regering klar til endnu engang at udvide kanalen i dybden og bredden så den kan opfylde fremtidige behov.

Faraoerne i det gamle Egypten begyndte allerede at bygge lignende kanal konstruktion i små skridt, og med en anden rute. Den persiske konge Darius I (521 til 486 f.kr.) færdiggjorde den første kanal mellem Middelhavet og Rødehavet, hvilket er dokumenteret ved fire stel på bredden. Allerede dengang kendte magten til vigtigheden af handel og transport til vands. Hvad der startede og blev planlagt for 3000 år siden, er stadig den dag i dag en af de vigtigste vandveje og en vigtig del af verdenshandlen.