Top 10 tips - bliv spottet på sociale medier til job i logistikbranchen

Top 10 tips - bliv spottet på sociale medier til job i logistikbranchen

Uanset om man transporterer varer og passagerer med tog eller man transporterer varer med lastbil, er jernbane- og vejhandlere placeret midt i et enormt netværk af jernbane- og vejforbindeler over hele kontinentet. Deres job er optimalt at planlægge transporten og infrastrukturen, og yde organisatorisk støtte og overvåge indtil varerne ankommer.

Speditør og kurer
Her er der fokus på en effektiv transport af varer, som sædvanligvis skal foretages hurtigt, og først og fremmest sikkert. Arbejdsgivere er ofte speditører eller postselskaber. Med udgangspunkt i produktet og kundens ønsker skal der besluttes om den bedste løsning er at transportere varerne med lastbil eller tog. Dette inkluderer en analyse og sammenligning af de services og transportløsninger der er mulige, men det indeholder også tæt koordinering med kunden for at kunne opfylde hans eller hendes ønsker og også tæt koordinering med partner virksomhederne der er involverede i transportkæden. Så snart den ideelle rute er blevet fastlagt, bliver tilbuddet præsenteret for kunden. Hvis kunden placerer sin ordre, bliver det organisatoriske derefter varetaget af den der assisterer jernbane- og vejtransporten. Lige fra den rigtige indpakning af varerne, planlægning af pålæsning så pladsen i lastbilen udnyttes til fulde, udviklingen og vagtplanen for chauffører gennem leveringen. De er ansvarlige for at sikre at alt går efter planen.

Kommercielt spektrum
Udover de organisatoriske aspekter som fylder meget, er de operative forretnings formaliteter også på dagsordenen for medarbejderne i jernbane- og vejtransport. Forsendelserne går til udlandet og er derfor underlagt forskellige toldbestemmelser, alt afhængigt af gennem hvilke og hvor mange lande de transporteres i. Derfor må de ansatte klargøre fragt- og told dokumenterne grundigt efter kundens ønsker, også inklusiv transport forsikringen for eksempel. Tracking systemer følger strømmen af varer til deres destination. Det er især vigtigt hvis der er junctions på ruten, hvis flere transport service udbydere er involverede, eller hvis der for eksempel er et skift fra skinner til veje. Afhængigt af deres interesser kan arbejdsgivere udvikle fra den operative forretning i forskellige retninger. I salgsafdelingen kan de udvide forretningen, kultivere kundeforhold, udvikle nye kunder eller deltage i yderligere markedspenetration med nye strategiske tiltag. Hvem der end fokuserer mere på talbaserede emner end på kundekommunikation kan sikre klare forretningsprocesser i regnskab og kontrollering, analysering af trends, give drivkraft til optimering og have et overblik over forretningsudvikling i statistikker.

I persontransport
Det er ikke kun varer der skal transporteres fra et sted til et andet. Vi vil også gerne bevæge os indenfor en vis distance dagligt, og også flere gange årligt bevæger vi os over længere distancer. Hvis ikke i vores egen bil, så måske i bussen på vejen eller i toget på skinnerne. Her er der også skinne- og vejtransport assistenter der står bag puslespillet. Her er enten offentlige transport virksomheder eller jernbane virksomheder arbejdsgivere. Måske vil en kunde gerne transportere sin nye bil fra Spanien til Tyskland og vil derfor efterspørge et specielt tilbud fra jernbane operatøren. Det kan også være at kunden er en familie der gerne vil rejse gennem Europa med tog. I de fleste tilfælde er der tale om mindre kundeordrer, fra kunder som ønsker at komme fra A til B. Det indeholder at rådgive kunden om mulige transportmuligheder, priser, ruter og der skal også håndteres billetsalg. Fokus er på at levere optimal infrastruktur der møder kundernes krav. Medarbejderne planlægger derfor ruter, hyppighed og tegner planer for hvordan for eksempel et busfirmas busser kan bruges mest effektivt uden tomme ruter og at der opstår lignende ruter. Personaleplanlægning og udfærdigelse af vagtplaner for tog og bus chaufførerne kan også inkluderes.

En job profil med mange muligheder, om end det er klassisk, organisatorisk eller strategisk markedsføring. Uden at de fleste af os er klar over det, arbejdere i jernbane og vej transport arbejder med mange stillinger, hvilket gør det så nemt som muligt got os at fragte varer og transportere mennesker.