Du kan kontakte vores team i Hinnerup på følgende telefonnummer +45 22 59 38 88 eller på mail på contact@dk.transporttalent.com.

Ansøgningsdokumenter: Kvalitet frem for kvantitet

Uanset om det er vores første ansøgning efter vores lærlingeuddannelse eller studier eller vores næste skridt fremad i vores erhvervskarriere - hver gang vi søger et job, skal vi sikre os, at alle vores dokumenter er i orden. De er det første, virksomheden ser af dig, og det er det, der kan åbne døren til en samtale. Overvej følgende punkter, inden du afleverer din næste portfolio.

1. Komplet, men ikke overfyldt

En komplet ansøgning vil for det meste indeholde et opdateret CV og et følgebrev. Andre dokumenter vil sandsynligvis omfatte referencer fra tidligere job og eksamensbeviser, selv om disse kan være valgfrie. Læs stillingsopslaget omhyggeligt, da de ofte vil fortælle dig, hvilke dokumenter der forventes af dig. Medmindre du mener, at de giver ekstra værdi til din ansøgning, kan det være bedst blot at vise din erfaring gennem dit CV og kun fremlægge referencer, referencer og certifikater, når du bliver bedt om det.

2. Fokus på CV'et

CV'et vil være omdrejningspunktet i din ansøgning: det giver store mængder oplysninger på et enkelt blik, hvilket er præcis, hvad HR ønsker. Selv hvis du har mange års erhvervserfaring, må CV'et højst være på 2 sider, og du skal altid holde det ajour. Dine seneste erfaringer vil være mere relevante for den stilling, du nu søger, så giv flere detaljer her.
Vær omhyggelig i dit CV: kom til sagen, vær kortfattet og undgå stavefejl og talforvrængninger. Få en ven eller en kollega til at læse dit CV korrektur og få en anden mening om det, så du kan perfektionere det og præsentere dig selv bedst muligt.

3. Hårde fakta

En stor del af den skriftlige ansøgning handler om hårde fakta, der skal præsenteres, disse vil sandsynligvis også være nævnt i jobbeskrivelsen, herunder:

  • Skoleeksamen
  • Afsluttet praktik/lærlingeuddannelse
  • Opnåede eksamensbeviser og hvilke studieretninger
  • Erfaring i udlandet
  • Sprogkundskaber og deres niveau
  • Erhvervserfaring og inden for hvilken branche
  • Eventuelle yderligere kvalifikationer

4. Et CV til personlig brug

Opret et langt CV-dokument til dit eget personlige brug - her kan du bevare et overblik over alle dine erhvervsuddannelser, universitetsstudier, specialiseringer og detaljerede erhvervserfaringer og projekter. Her kan du notere titlerne på de seminarier eller forelæsningsrækker, du har deltaget i, så du senere kan henvise til dem, hvis de har relation til den stilling, du søger. Denne lange version tjener som grundlag for alle yderligere CV'er, men bør aldrig sendes ud.

Når du ansøger om en opslået stilling, kan du bruge denne detaljerede liste til at udarbejde et CV til den specifikke stilling. Du kan skræddersy det til jobbet og kun medtage de aspekter, som er relevante for stillingen. Hvis du f.eks. søger en stilling inden for markedsføring, kan du f.eks. fokusere på præsentationen af markedsføringsopgaver og udelade de andre eller nævne dem mindre. Hvis den nye stilling er i et internationalt miljø, skal man i sit CV udtrykkeligt angive, at man har haft engelsk som arbejdssprog i en tidligere stilling. Hvis man i stillingsannoncen kan se, at kandidaten tilbydes videreuddannelsesmuligheder i fremtiden, synes dette at være en del af virksomhedskulturen. I et sådant tilfælde scorer vi helt sikkert ved at nævne seminarer og workshops, som vi har deltaget i (også privat), hvilket viser din interesse og dit initiativ. Gennem denne tilgang kan du præsentere dig selv som den ideelle kandidat, og rekrutteringsfolk vil blive glade for at se alle relevante oplysninger samlet i ét dokument.

5. Vis kompatibilitet

Alt i alt handler det ikke kun om at vise virksomheden, hvor fantastisk man er. Målet er naturligvis at sætte dig selv i et positivt lys og kaste lys over sine egne evner og kvalifikationer. Men i det overordnede perspektiv skal vi være kompatible: med virksomheden og kulturen, med teamet og med den opslåede stilling. Vi skal repræsentere en merværdi for virksomheden, for set fra virksomhedens synspunkt er det altid en investering at besætte en stilling. Så sørg for, at dine ansøgningsdokumenter klart og tydeligt viser, hvorfor du er en investering, der er værd at investere i.

Du kan kontakte vores team i Hinnerup på følgende telefonnummer +45 22 59 38 88 eller på mail på contact@dk.transporttalent.com.

Gennem vores dybe forståelse af talenters og arbejdsgiveres behov skaber vi langvarige jobmatch mellem talentfulde fagfolk og spændende arbejdsgivere inden for transport og logistik.

© 2015 - 2022 Transport Talent, alle rettigheder forbeholdes.