Du kan kontakte vores team i Hinnerup på følgende telefonnummer +45 22 593 888 eller på mail på contact@dk.transporttalent.com.

Fremme af en fejlkultur

Vi begår alle fejl: i hverdagen, i privatlivet, på arbejdet. Nogle gange ligger det rigtige og forkerte i øjet på den, der ser det, men for det meste er det meget let at se, om der er begået en fejl. Det gælder især i erhvervslivet, hvor forretningsprocesser, tal og omsætning er styrende mål. Spørgsmålet er så, hvordan man håndterer fejl i virksomheden, i teamet og på det mellemmenneskelige plan.

Mange virksomheder er stolte af at leve en åben fejlkultur. Det betragtes som moderne, progressivt og måske endda obligatorisk at vise, at medarbejderens individ værdsættes og accepteres i alle dets facetter. I mange tilfælde er håndteringen af fejl i virksomheder dog alt andet end åben og naturlig. Men der er nogle parametre, der kan være med til at forbedre fejlkulturen.

Det er fakta, der tæller

Uanset hvor mennesker er aktive, alene eller i en gruppe, sker der fejltagelser. Jo flere mennesker der er involveret i en sag, f.eks. i et team eller en afdeling, jo mere mærkbar bliver den enkelte persons fejl. Da fejl og forsømmelser imidlertid er forankret i mennesket - errare humanum est - kan de ikke på nogen måde elimineres. Man kan måske minimere fejlfrekvensen, f.eks. ved at øge koncentrationen, som fremmes af et positivt arbejdsklima. Eller man kan ændre og forbedre den måde, man håndterer fejl på. Men man kan ikke bøje et menneske på en sådan måde, at det ikke længere begår fejl.

Det optimale i en virksomhed ville være at forbedre håndteringen af fejl på en sådan måde, at de ikke blot accepteres som uundgåelige, men at man lærer af dem på en bæredygtig måde. Det er afgørende at fokusere på kendsgerningerne og adskille personen, dvs. årsagen, fra dem. Desværre er dette ofte vanskeligt for overordnede, fordi det altid er lettere at udpege gerningsmanden end eventuelt at indrømme medvirken. I stedet bør man imidlertid se på den samlede situation uden direkte personlig reference og som chef også spørge sig selv:

  • Hvad er det, der gør fejlen til en fejl?
  • Under hvilke omstændigheder ville han have kunnet undgås?
  • Havde medarbejderen overhovedet de rette rammebetingelser for at opnå et fejlfrit resultat?
  • Var tidspunktet eller perioden forkert valgt?
  • Ligger medarbejderens kompetencer uden for den opgave, hvor fejlen opstod, og var han ikke det rigtige valg til opgaven?

Lær af fejltagelser

Det er vigtigt, at ledelsen på den ene side tager åbent fat på sådanne spørgsmål og på den anden side også udvikler en kommunikationskultur, hvor fejl bliver talt om som et normalt problem. Hver enkelt medarbejder skal føle sig sikker i sin position for at kunne tale om en begået fejl og få feedback fra overordnede og kolleger om, hvordan man kan håndtere den og minimere skaden. Det er ledelsens, afdelingsledernes og teamledernes opgave at skabe et kommunikationsgrundlag, der muliggør dette. Håndteringen af fejlen og skadesminimering vedrører ikke den person, der har forårsaget fejlen, men hele teamet, som vil forbedre sig på baggrund af fejlen.

Og det er netop den afgørende forskel: fra en fejlkultur, som anerkender og navngiver en fejl, men som sammen med den normalt også ser årsagen og så bliver der, til en læringskultur, hvor fejl betragtes som en del af en proces for gruppen, som tjener til løbende optimering af forretningsprocesser og personlige kvaliteter. Dette ville være et moderne perspektiv for moderne virksomheder. Et sådant perspektiv kan naturligvis ikke indføres som top-down-anvisninger, hvilket ville være i strid med dets egen natur. Men der er nogle midler til at gennemtvinge etableringen og gennemførelsen af denne tankegang og kommunikationstilgang i virksomheden.

  • Den grundlæggende tanke "Vi har begået fejl, og vi vil altid begå fejl. Men hvis vi håndterer det rigtigt, vil vi ikke begå den samme fejl tre gange."
  • Lad være med at straffe (personligt) fejltagelser. En følelse af frygt øger kun sandsynligheden for, at folk skjuler den.
  • Sanktionér tilsløring og hvidvaskning af fejl i højere grad end selve fejlen.
  • Forankre tanken om at handle hurtigt i tilfælde af fejl hos medarbejderne. Chancen for skadesminimering øges gennem hurtig, åben kommunikation og hurtige modforanstaltninger.

Hvis det generelt står klart for teamet, at det ikke er den person, der forårsager en fejl, der skal forbedre sig, men at teamet som helhed lærer af fejl, og at en fejl kan føre til strukturelle og procesmæssige optimeringer, der bringer hele teamet videre i sit arbejde og samarbejde - så er fundamentet lagt for en ægte fejlkultur, hvor alle har gavn af og arbejder for fælles resultater.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Du kan kontakte vores team i Hinnerup på følgende telefonnummer +45 22 593 888 eller på mail på contact@dk.transporttalent.com.