Du kan kontakte vores team i Hinnerup på følgende telefonnummer +45 22 59 38 88 eller på mail på contact@dk.transporttalent.com.

Ledelsesassistent inden for jernbane- og vejgodstransport

Uanset om du transporterer varer og passagerer med tog eller lastbil - jernbane- og vejgodshandlere er placeret midt i et enormt netværk af jernbane- og vejforbindelser på tværs af kontinentet. Deres opgave er at planlægge transporterne optimalt i forhold til infrastrukturen, yde organisatorisk støtte og overvåge dem, indtil varerne ankommer.

Ved speditionsfirma og kurer

Fokus er effektiv transport af varer, som normalt skal foregå hurtigt og frem for alt sikkert. Arbejdsgivere er ofte speditører eller postvirksomheder. Vurderingen af, om jernbane- eller vejgodstransport er den bedre løsning, omfatter analyse og sammenligning af tjenester og transport, men også tæt koordinering med kunden for at fastlægge dennes ønsker og med de partnervirksomheder, der er involveret i hele transportkæden. Så snart den ideelle rute er fastlagt, udarbejdes et tilbud til kunden. Hvis kunden afgiver ordren, er den videre tilrettelæggelse omkring transporten overladt til assistenten for jernbane- og vejtransport. De tager sig af ting som f.eks. korrekt emballering af varerne, planlægning af den bedst mulige udnyttelse af lastepladsen i lastbilen, indsættelse og vagtplanlægning for chauffører gennem og levering.

Kommercielt spektrum

Ud over de organisatoriske aspekter spiller den operationelle side også en afgørende rolle. Forsendelser går til udlandet og er underlagt forskellige toldregler, alt efter gennem hvilke og hvor mange lande de transporteres. Derfor skal medarbejderne udarbejde fragt- og tolddokumenterne omfattende og afhængigt af kundens ønsker også inkludere transportforsikring. Tracking-systemer følger varestrømmene til deres bestemmelsessted. Dette er især vigtigt, hvis der er knudepunkter på ruten, hvis der er flere transportvirksomheder involveret, eller hvis der skiftes fra jernbane til vej.

Afhængigt af deres interesser kan medarbejderne udvikle sig fra den operative virksomhed i forskellige retninger. Inden for salg kan de udvide forretningen, pleje kunderelationer, udvikle nye kunder eller deltage i yderligere markedsindtrængning med nye strategiske tilgange. Personer med styrker inden for talbaserede emner kan f.eks. sikre rene forretningsprocesser i regnskab og controlling, analysere tendenser, give impulser til optimering og have overblik over forretningsudviklingen i tabeller.

Persontransport

Det er ikke kun varer, der transporteres fra et sted til et andet. Mennesker ønsker også at bevæge sig næsten dagligt inden for visse afstande eller flere gange om året over længere afstande. Hvis ikke i egen bil, så måske i bussen, på landevejen eller i toget. Også her står assistenterne for jernbane- og vejtransport i baggrunden.

Måske ønsker en kunde at transportere sin nyindkøbte bil med tog fra Spanien til Tyskland og har brug for et særligt tilbud fra jernbaneoperatøren - eller en familie vil gerne rejse gennem Europa med tog. I de fleste tilfælde drejer det sig om håndtering af små kundeordrer for kunder, der ønsker at komme fra A til B med individuelle idéer. Dette omfatter rådgivning af kunden om mulige transportmidler, priser og ruter samt salg af billetter. Fokus er på den optimale tilvejebringelse af en infrastruktur, der opfylder kundernes krav og kan dækkes med det eksisterende net. Medarbejderne, der arbejder her, planlægger derfor ruter, frekvenser og udarbejder planer for, hvordan f.eks. et busselskabs flåde kan udnyttes mest effektivt, uden at der opstår dyre tomkørsler og mellemliggende ruter. Planlægning af personaleindsatsen og udarbejdelse af vagtplaner for lokomotivførere eller buschauffører kan også indgå.

En jobprofil med mange facetter, hvad enten den er klassisk kommerciel, organisatorisk eller snarere strategisk. Uden at de fleste af os er klar over det, arbejder assistenter for jernbane- og vejtransport i mange neuralgiske stillinger, som gør det så nemt som muligt for os at sende varer og transportere os selv fra A til B.

Du kan kontakte vores team i Hinnerup på følgende telefonnummer +45 22 59 38 88 eller på mail på contact@dk.transporttalent.com.