Du kan kontakte vores team i Hinnerup på følgende telefonnummer +45 22 593 888 eller på mail på contact@dk.transporttalent.com.

Ledelsesassistent inden for spedition og logistik

Når vi ser os omkring, ser vi mange ting, som er importeret langt væk fra. Før de ankommer, tilbagelægger de små eller store afstande med fly, containerskib (link), tog og/eller lastbil, før vi kan forbruge produkterne. Et næsten uendeligt netværk af transportruter og en lille mosaik af aktiviteter og beslutninger ligger bag dette. Speditører og logistikere befinder sig midt i disse processer og er medansvarlige for, at processerne forløber gnidningsløst, så producent, transportør, sælger og forbruger i sidste ende er tilfredse. Men hvad er det egentlig, en speditions- og logistikassistent laver i sit daglige arbejde?

Den uddannelse, som de gennemgår, har til formål at sætte de kommende speditions- og logistikassistenter i stand til at organisere transport, håndtering og opbevaring af alle slags varer.

I den ene ende er der rådgivningen af kunder og klienter. Kundens behov skal erkendes og analyseres for at kunne give et skræddersyet tilbud. Til dette formål skal medarbejderen i speditions- og logistiktjenesten have et omfattende overblik over de enkelte transportmuligheder og -ruter, idet der altid skal tages hensyn til hastighed og omkostninger. Inden tilbuddet udarbejdes, skal han normalt fastlægge og vurdere tjenesterne på logistikmarkedet for derefter at beregne priserne for kundetilbuddet. Ud over den rene transport kan der opstå yderligere omkostninger, f.eks. ved midlertidig oplagring eller forsikring, som medarbejderen holder sig for øje og medtager i kundeservicen og tilbuddet.

Den næste fase er den egentlige tilrettelæggelse af transporten med alle aktører i logistikkæden. Til dette formål forhandler medarbejderne i spedition og logistik med indenlandske og udenlandske transportpartnere for at sammensætte de enkelte trin i transportkæden. Ved internationale forsendelser skal der ud over de rent forretningsøkonomiske aspekter også tages hensyn til udenrigshandels- og toldreglerne, som skal inddrages i behandlingen. Medarbejderen udarbejder forsendelsesdokumenterne, som omfatter fragtbreve, officielle tilladelser, lastnings- og ladelister samt styklister, og derefter begynder transporten.

Det betyder dog ikke, at assistenterne for speditions- og logistikydelser er færdige med deres arbejde. De overvåger transporterne og ruterne, indtil varerne er modtaget af kunden. I tilfælde af forstyrrelser (f.eks. tordenvejr, strejker i havne eller lufthavne) griber de ind, finder om nødvendigt nye ruter og omlægger deres aftaler. Hvis alt går godt, og varerne er kommet ubeskadiget frem til deres bestemmelsessted, skal der udarbejdes dokumentation og fakturaer og sendes til kunden. Hvis der er klager eller skadesanmeldelser fra kunderne, tager speditions- og logistikmedarbejderen også fat på dem med henblik på at afregne skaden. Alt dette for at gøre kunden tilfreds, men naturligvis også for at give den virksomhed, som han arbejder for, overskud.

Den daglige drift er dog ikke begrænset til operationelle aktiviteter. Omfattende, procesorienterede emner kan også indgå. Da de ofte har et godt overblik over markedssituationen på grund af deres konstante søgen efter transportkæder, kan de også konsulteres med henblik på langsigtet markedsobservation og samarbejde om videreudvikling af en virksomheds serviceudbud. Gennem deres eksisterende kontakter til forretningspartnere inden for logistiksektoren kan de også udbygge netværkene for transport, distribution og oplagring yderligere og give impulser til nye logistikkoncepter. Med deres viden og driftserfaring støtter de udviklingen af nye transportruter i forbindelse med nye markeder eller den økonomiske fremgang i visse regioner.

Ledelsesassistenter inden for spedition og logistik har en varieret arbejdsdag. Intet produkt, ingen kundeordre, ingen løsning er den samme som en anden. Et job med sans for detaljer, men også med øje for det store billede. Speditions- og logistikmedarbejdere arbejder som tandhjul med et urværk. Og således er de hver dag med til at sikre, at varestrømmene rundt om i verden foregår på en reguleret måde.

Du kan kontakte vores team i Hinnerup på følgende telefonnummer +45 22 593 888 eller på mail på contact@dk.transporttalent.com.