Du kan kontakte vores team i Hinnerup på følgende telefonnummer +45 22 593 888 eller på mail på contact@dk.transporttalent.com.

Livslang læring

Jeg ved, at jeg intet ved - Sokrates (469 - 399 f.Kr.)

Hvor ofte bliver vi ikke i dag - især i vores arbejdsliv - konfronteret med den samme påstand om, at vi intet ved. Det drejer sig ikke om al viden på jorden. I vores hverdag i arbejdslivet handler det snarere om, at vi slet ikke kender mange specialområder eller kan udvide vores soft skills eller endda inden for vores eget specialområde igen og igen konstatere, at vi stadig kan lære noget nyt.

Learning uden ende

Efter skolen troede vi, at læring havde en ende - eller i hvert fald snart, så snart man havde afsluttet sin uddannelse og sine studier. Men så i vores første job, og hver gang vi skifter til en ny stilling eller virksomhed, opdager vi, at der er huller i vores viden og færdigheder.

Mennesket lærer hele livet. For sig selv som person, men også for at kunne bruge sine evner i samfundet og på arbejdspladsen. Globalisering og digitalisering bringer os ind i en helt ny situation, hvor vi konkurrerer med langt flere mennesker om viden og færdigheder end i den forrige generation. På den anden side kræver den tekniske udvikling og de tekniske forandringer en permanent tilpasning og videreudvikling af den enkelte, hvis vi ikke vil sakke agterud.

For mange lyder det som en udmattende opgave. Under alle omstændigheder er hverdagen allerede fuld nok med arbejde, familie, hobbyer, aktiviteter og forpligtelser uden for arbejdslivet. Hvor skal videreuddannelse passe ind? Og hvilken, hvis nogen? Nogle mennesker føler sig overvældet af de uendelige muligheder, der tilbydes af utallige uddannelsesinstitutioner, udbydere, institutter og specialiserede organisationer. Og denne kombination af presset til at videreuddanne sig og udvikle sig, følelsen af generelt at have lidt tid og frygten for at vælge den forkerte uddannelse blandt det store udbud - og i sidste ende bruge tid, penge og energi forgæves - ender for mange med at blive inaktive.

Beslutningsvejledning

Den, der i princippet er parat og ønsker at fortsætte sin uddannelse, men har svært ved at orientere sig og træffe en beslutning, har forskellige muligheder. Du kan først tale med din overordnede. Det ville i hvert fald være et godt første skridt, for måske er han/hun endda villig til at afholde udgifterne til en videreuddannelse (i hvert fald delvist). Desuden har han/hun måske ideer til indholdet og orienteringen af uddannelsen. Din overordnede kender dig som medarbejder på både et fagligt og personligt plan og kan derfor anbefale emner, som vil hjælpe dig med at komme videre i din virksomheds sammenhæng, men som også passer til din karakter som medarbejder og dine eksisterende færdigheder. Psykologisk set er der desuden en anden tilskyndelse til at påbegynde og gennemføre efteruddannelse, når andre mennesker og din chef er klar over det.

Du kan dog også orientere dig mod kolleger, venner og personer, som du opfatter som rollemodeller for valget af fagområder og udbydere - forudsat at deres evner og interesser i store træk svarer til dine egne. Se, hvad disse personer beskæftiger sig med, og måske vil du opdage et uddannelsesforløb, et program, hvorfra du endda kan åbne døre til andre emner. Du vil udvide din horisont på alle måder.

Læring på et andet niveau

Ud over den specifikke viden, der er nødvendig f.eks. i forbindelse med teknologiske ændringer, er det også vigtigt at have noget andet på mange områder i virksomheden. For mange ledere handler det ikke primært om, at deres medarbejdere skal akkumulere de tekniske færdigheder eller endog samle certifikater, men derimod om en grundlæggende holdning. Det handler om en holdning, hvor man ønsker at forbedre sig selv, om et åbent sind med åbenhed over for nye ting, om den iboende vilje til at gøre tingene bedre i morgen, end man gjorde i går, og om at tage imod udfordringer med et fortrøstningsfuldt humør. Og med dette in mente er der mange andre måder, hvorpå vi kan lære gennem hele livet. Uden at deltage i store uddannelser og tage kvalifikationskurser om aftenen, men med mange små ting og vaner i hverdagen, som f.eks. at lære:

  • Ved at se og observere
  • Ved at læse
  • Ved at lytte til andre
  • Ved at tænke
  • Ved bevidst at øve og træne vores evner og viden
  • Ved at prøve ting af
  • Ved at overvinde vanskeligheder og forhindringer
  • Ved at turde fejle
  • Og simpelthen ved at tage fat på og gøre ting

Du kan kontakte vores team i Hinnerup på følgende telefonnummer +45 22 593 888 eller på mail på contact@dk.transporttalent.com.