Du kan kontakte vores team i Hinnerup på følgende telefonnummer +45 22 59 38 88 eller på mail på contact@dk.transporttalent.com.

Mere samarbejde

Selv om vi er opdraget til at være beskedne, lærer vi hurtigt, at et stort ego normalt fører hurtigere til succes. De, der er højlydte og strækker albuerne ud, kommer foran og får ordet. Dette fortsætter i arbejdslivet og fører til, at kandidater overdriver deres opgaver og ansvarsområder i ansøgninger. Også i jobsamtaler bør vi så sælge os selv med selvtillid. Men når det drejer sig om det egentlige job, bliver man hurtigt konfronteret med spørgsmålet: Hvordan kan forbedringen af sådanne kvaliteter fungere i et team?

Nogle mennesker kan i løbet af deres arbejdsliv få det indtryk, at begrebet team faktisk kun henviser til en gruppe af enspændere, der kun har ringe eller ingen interesse for hinanden. Når alt kommer til alt, arbejder folk kun sammen, når det er nødvendigt for deres egen skyld.

Selv om dette kan virke som en provokerende tanke, er det desværre også en meget almindelig tanke. Selvfølgelig er det ikke sådan på alle hold, og nogle læsere har måske allerede tænkt, at dette er en vanvittig anklage mod holdene og deres medlemmer. Ikke desto mindre er det stadig en udfordring at arbejde sammen i en gruppe af enkeltpersoner. Derfor har vi tænkt over, hvilke punkter vi mener er afgørende for et godt teamwork.

1. Åbenhed og tillid

Åbenhed og tillid er vigtige, fordi de gør det muligt for hvert enkelt medlem at bidrage til det fælles mål, selv når der er divergerende meninger til stede. Den ideelle situation er, at hvert teammedlem kan udtrykke sig frit uden at skulle frygte uprofessionelle eller endog sårende kommentarer. Til gengæld lytter alle kolleger opmærksomt til hinanden. Dette skaber en atmosfære af tillid, hvor alle er glade for at bidrage med deres idéer. Meningsforskelle er ikke en hindring, tværtimod driver de projektet fremad og forbedrer kvaliteten af arbejdet.
Dette bør betragtes som en ret og en pligt for hvert enkelt teammedlem, da hver enkelt er ansvarlig for at sikre, at alle overholder reglerne for et fair samarbejde. Hver enkelt kollega bør kunne regne med støtte fra teamet. Grundlaget for dette er en fælles beslutningsproces.

2. Klare mål

Hvad er det overordnede mål, som alle forsøger at nå? Hvert medlem af teamet skal have mulighed for at forstå de fælles mål. At arbejde ud i ingenting giver meget hurtigt en følelse af isolation og meningsløshed.
Målene skal ikke nødvendigvis fastsættes af chefen, men kan også besluttes i fællesskab. Det er altid vigtigt at fastsætte tidsfrister for at holde kursen.

3. Udveksling af idéer

Hvis målene er klare, bør man regelmæssigt gennemgå arbejdets fremskridt. Ideelt set kender alle deres rolle i det store projekt og følger med i deres individuelle arbejde. Hvis du er en del af et velfungerende team, vil du hurtigt opdage, at du tager hensyn til, hvad teammedlemmerne kan have brug for fra dig, og du vil øge din følelse af ansvar for din egen opgave, da du ikke kun gør det for dig selv, men for hele dit team. Det betyder ikke, at et velfungerende team altid vil nå sine mål og overholde tidsfristerne. Forholdene ændrer sig jo ofte og kræver en anden og dynamisk tilgang. Men sammen kan disse forhindringer overvindes meget lettere.

4. Forbliv professionel

Selvfølgelig kan vi ikke lide alle kolleger lige meget, og måske er der endda én, der virkelig går os på nerverne. Heldigvis forpligter kollegaens status os ikke til at være venner, men den kræver, at vi er professionelle og høflige.
Lad være med at hænge dig unødigt op på andres negative kvaliteter. Selv om du måske ikke bryder dig om nogen på et personligt plan, skal du være opmærksom på den rolle, de spiller i teamet, og lære at værdsætte deres bidrag til målet.
Sidst, men ikke mindst, er teamwork også baseret på den antagelse, at forskellige perspektiver fører til større produktivitet og er berigende. For at dette kan fungere, er en vis tolerance over for hinanden en forudsætning.

5. Klar ansvarsfordeling

I lyset af vanskelige kolleger er klare ansvarsområder også med til at sætte grænser og holde enkeltpersoner ansvarlige. Når hver person har en anden opgave og præsenterer sit eget ansvarsområde for teamet, vil det hurtigt blive tydeligt, hvem der virkelig arbejder for teamets mål, og hvem der arbejder mere for sig selv.
En klar ansvarsfordeling vil også være med til at sikre, at hver opgave er blevet tildelt et medlem, at der ikke er overlapninger, og at ingen opgaver bliver glemt eller går ubemærket hen, fordi ingen anser sig selv for ansvarlig for den. Dermed ikke sagt, at hvis noget slipper forbi gruppen, er der nødvendigvis tale om dovenskab eller endog ondskab, men blot om en anden opfattelse af opgavefordelingen. En stor del af den indledende indsats bør derfor gå til at afklare ansvarsområder og give hvert gruppemedlem en rimelig del af det arbejde, der skal udføres.

6. Forbliv kritisk

Et succesfuldt team reflekterer over sit eget arbejde. Det, der virkede i det sidste projekt, behøver ikke altid at være den bedste løsning til fremtidige udfordringer. Og der var sikkert også ting, der simpelthen ikke gik så godt. Det er ikke et tegn på svaghed, men en del af udviklingen som team.
Igen er åbenhed nøglen til succes. Konstruktiv udveksling kan kun finde sted, hvis hver enkelt kollega tager sig tid og er parat til at tilpasse sin egen arbejdsadfærd i overensstemmelse med teamet.
"Alt er godt", vil nogle måske sige nu. Vi er alle klar over, at virkeligheden ikke altid er så let, og at teoretiske begreber i sig selv ikke ændrer holdets adfærd. Men bevidsthed om, hvilke egenskaber der bør udvises, er en god start for at gennemføre en forandring og have en klar idé om, hvad man ønsker at opnå i sit eget team. Så lad være med at se kritisk på dine kolleger, men tænk også over de områder, hvor du kan forbedre dig. Sæt bolden i gang og start en samtale om, hvilke håb og ønsker dine kolleger har for teamet. I sidste ende er teamwork altid et fælles projekt.

Du kan kontakte vores team i Hinnerup på følgende telefonnummer +45 22 59 38 88 eller på mail på contact@dk.transporttalent.com.

Gennem vores dybe forståelse af talenters og arbejdsgiveres behov skaber vi langvarige jobmatch mellem talentfulde fagfolk og spændende arbejdsgivere inden for transport og logistik.

© 2015 - 2022 Transport Talent, alle rettigheder forbeholdes.